Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Napisz e-mail
Ogłoszenia
Dane kontaktowe
Konto bankowe
Godziny przyjmowania stron
Dyżur Członków Rady Nadzorczej
Przyjęcia stron przez Zarząd Spółdzielni
Lokalizacja naszych zasobów
Wolne lokale mieszkalne
Wolne lokale użytkowe
Plany remontów i modernizacji
Dodatki mieszkaniowe
Walne zgromadzenie
Skład organów samorządowych
Statut
Regulaminy
Wyciąg z rejestru uchwał RN
KRS
Ustawy
Przydatne strony www
Galeria
Druki do pobrania