Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Oferta pracy Główny Księgowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” , 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 oferuje pracę dla Głównego Księgowego
Zrezygnuj z książeczki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” ponawia prośbę do mieszkańców którzy dokonują płatności w formie przelewów bankowych
Nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
25.09.2018 została zarejestrowana nowa treść statutu
Wysyłka zawiadomień na adres do korespondencji
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu informuje, że wysyłka zawiadomień na tzw. adres do korespondencji podany przez użytkownika lokalu, inny niż adres posiadanego w zasobach Spółdzielni lokalu jest odpłatna.
OGŁOSZENIE
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. SM "Centrum" zawiadamia
INFORMACJA o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia worka typu Big Bag, kontenera ...
Aktualizacja adresów do korespondencji członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych
SM "CENTRUM" w Bytomiu wraca się z prośbą do członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych o uaktualnienie adresów do korespondencji