Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Ogłoszenie o zakończeniu przetargu nr 41/10/2020
na wymianę wodomierzy głównych w zasobach SM "Centrum"
Ogłoszenie o przetargu nr 42/10/2020
Wykonanie zabezpieczeń przeciw pożarowych:
Odpowiedź do przetargu nr 41/10/2020
W odpowiedzi na zapytanie do przetargu informujemy:
OGŁOSZENIE
Zasady pracy Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19
Ogłoszenie o przetargu nr 41/10/2020
Wymiana wodomierzy głównych w zasobach SM "Centrum"
Dyżury Rady Nadzorczej
Informujemy, iz w zwiazku
PT Mieszkańcy
Godz. pracy Spółdzileni w dniu 28.08.2020r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia SM "Centrum" w Bytomiu
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" informuje członków o podjętych Uchwałach
PT Mieszkańcy
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
PT Mieszkańcy
Zarząd SpółdzielniMieszkaniowej „Centrum” informuje....
Nowe stawki opłat za śmieci
Od 1 marca będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia
Informująca o zmianie firmy konserwującej dźwigi .....
..... AWARIE Wind NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMER 601 998 475
Zrezygnuj z książeczki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” ponawia prośbę do mieszkańców którzy dokonują płatności w formie przelewów bankowych
Nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
25.09.2018 została zarejestrowana nowa treść statutu
Wysyłka zawiadomień na adres do korespondencji
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu informuje, że wysyłka zawiadomień na tzw. adres do korespondencji podany przez użytkownika lokalu, inny niż adres posiadanego w zasobach Spółdzielni lokalu jest odpłatna.
OGŁOSZENIE
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. SM "Centrum" zawiadamia
INFORMACJA o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia worka typu Big Bag, kontenera ...
Aktualizacja adresów do korespondencji członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych
SM "CENTRUM" w Bytomiu wraca się z prośbą do członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych o uaktualnienie adresów do korespondencji