Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Ogłoszenie o przetargu nr. 36/07/2020
Przebudowa chodnika i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Ogłoszenie o przetargu nr. 35/07/2020
Remont drogi dojazdowej z trylinki i wykonanie nowych miejsc parkingowych
Ogłoszenie o przetargu nr. 34/07/2020
Likwidacja komory zsypu na węgiel oraz rozbiórka komina zewnętrznego po byłej kotłowni
Ogłoszenie o przetargu nr. 33/07/2020
Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku wraz z robotami towarzyszącymi
Ogłoszenie o przetargu nr. 32/07/2020
Remont elewacji od strony wejściowej do budynku
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków SM "CENTRUM" W Bytomiu
Zarząd SM ,,Centrum" w Bytomiu zwołuje Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni
PT Mieszkańcy
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Oferta pracy Główny Księgowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” , 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 oferuje pracę dla Głównego Księgowego
Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych
przy ul. Łużyckiej 12 segment A (dwa lokale), ul. Łużyckiej 8
PT Mieszkańcy
Zarząd SpółdzielniMieszkaniowej „Centrum” informuje....
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRACY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Centrum”
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRACY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Centrum”
Nowe stawki opłat za śmieci
Od 1 marca będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia
Informująca o zmianie firmy konserwującej dźwigi .....
..... AWARIE Wind NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMER 601 998 475
Oferta pracy Główny Księgowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” , 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 oferuje pracę dla Głównego Księgowego
Zrezygnuj z książeczki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” ponawia prośbę do mieszkańców którzy dokonują płatności w formie przelewów bankowych
Nowy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"
25.09.2018 została zarejestrowana nowa treść statutu
Wysyłka zawiadomień na adres do korespondencji
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu informuje, że wysyłka zawiadomień na tzw. adres do korespondencji podany przez użytkownika lokalu, inny niż adres posiadanego w zasobach Spółdzielni lokalu jest odpłatna.
OGŁOSZENIE
W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. SM "Centrum" zawiadamia
INFORMACJA o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia worka typu Big Bag, kontenera ...
Aktualizacja adresów do korespondencji członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych
SM "CENTRUM" w Bytomiu wraca się z prośbą do członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych o uaktualnienie adresów do korespondencji