Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
PT Mieszkańcy

PT  MIESZKAŃCY        Zarząd SpółdzielniMieszkaniowej „Centrum” informuje, iż w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni  sukcesywnie jest   przeprowadzana dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów   i wind, uchwytów wind i poręczy.                                                            

 Prosimy o zachowanie właściwych środków ostrożności ze strony Mieszkańców i stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz.

Ponadto zwracamy się do  Mieszkańców w tym trudnym okresie zagrożenia epidemiologicznego z apelem o wzajemne wspieranie się i udzielanie pomocy bliskim i swoim sąsiadom, zwłaszcza osobom starszym i samotnym (np. w zakupie żywności, realizacji recepty, wyprowadzeniu psa itp.). Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy wizytach osób obcych, (być może, oszustów lub złodziei, którzy mogą wykorzystywać obecną sytuację).