Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Aktualizacja adresów do korespondencji członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu zwraca się z prośbą do członków spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, którzy podali adresy do korespondencji o ich uaktualnienie w formie pisemnej na adres Spółdzielni lub osobiście w jej siedzibie: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 w sekretariacie Spółdzielni pokój 101 w godz. poniedziałek od 7.15 - 17.00, wtorek-czwartek godz. 7.15-15.00.