Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
INFORMACJA o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego

INFORMACJA

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia worka typu Big Bag, kontenera, jak również informowania tutejszego zarządu o zajęciu pasa poprzez otaśmowanie chodnika oraz miejsca postojowego celem zabezpieczenia miejsca przy wykonywaniu różnych robót budowlanych np. wymiana okien itp. na terenie miasta Bytom.

Przed zajęciem pasa drogowego należy uzyskać pozytywną opinię MZDiM co do lokalizacji zajęcia pasa drogowego.

Ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę drogi obowiązek pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego. Wspomnianą wyżej opłatę wylicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz przekroczenie terminu lub powierzchni określanej w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

INFORMACJA

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu informuje o obowiązku zgłaszania zajęcia pasa drogowego w celu ustawienia worka typu Big Bag, kontenera, jak również informowania tutejszego zarządu o zajęciu pasa poprzez otaśmowanie chodnika oraz miejsca postojowego celem zabezpieczenia miejsca przy wykonywaniu różnych robót budowlanych np. wymiana okien itp. na terenie miasta Bytom.

 

Przed zajęciem pasa drogowego należy uzyskać pozytywną opinię MZDiM co do lokalizacji zajęcia pasa drogowego.

 

Ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcę drogi obowiązek pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego. Wspomnianą wyżej opłatę wylicza się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.

 

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz przekroczenie terminu lub powierzchni określanej w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej zgodnie z ustawą o drogach publicznych.