Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
OGŁOSZENIE

 

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r. obowiązującą od 09.09.2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” zawiadamia, że małżonkowie osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nabyte wspólnie, oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które przed dniem 09.09.2017 r. nie były członkami oraz małżonkowie którzy posiadali wspólnie ( nabyte wspólnie) prawo do lokalu z mocy ustawy stają się członkami Spółdzielni z dniem 09.09.2017 r.
Wszelkich informacji związanych z powyższym udziela dział członkowsko mieszkaniowy pokój 105 w siedzibie Spółdzielni.