Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Awaria u producenta ciepła

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd S.M. "Centrum" informuje, że w Elektrociepłowni w Zabrzu, zasilającej w ciepło m.in. Bytom, nastąpiła awaria.  W związku z tym mogą wystąpić ograniczenia w dostawie odpowiedniej mocy cieplnej w naszych zasobach.  Zoptymalizowane zostały parametry przepływu na sieciach aby zapewnienić możliwie najlepszą dystrybucję ciepła, również w najbardziej oddalonych od źródła węzłach cieplnych.

W związku z tym, do czasu usunięcia awarii, które to czynności firma Fortum planuje zakończyć  do 12 lutego 2021 r. ,  do lokali mieszkalnych będzie dostarczana ograniczona  ilość ciepła. Szczegółowe informacje na stronie PEC Sp. z o.o.  – www.pec.bytom.pl