Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55

Z myślą o naszych mieszkańcach uruchomiliśmy system e-kartoteka, aby ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego/garażu, przy wykorzystaniu komputera z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej.

Pisemny wniosek (druk dostępny tutaj) w sprawie uzyskania loginu i hasła do internetowej kartoteki użytkownika lokalu należy złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni, w dziale czynszów. E-kartoteka dostępna jest dla wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych i garaży w naszej Spółdzielni pod adresem:


www.e-kartoteka.pl

(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)

 


Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:

  • Rozrachunki – roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe.
  • Wykaz opłat miesięcznych – składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB.
  • Tablica ogłoszeń – aktualne ceny opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udzielają w godzinach pracy Spółdzielni pracownicy działu czynszów, pokój 109, nr tel. 32 283 64 94 i 32 388 08 52.