Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Nowe stawki opłat za śmieci

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/337/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 stycznia 2020 r. od 1 marca stawka opłaty za gospodarowanie   odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia wynosi 21,50 zł/miesięcznie za osobę.  Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 43 zł/miesięcznie za osobę.

      Jednocześnie informujemy, że wszelkie zmiany ilości osób zamieszkujących należy zgłaszać w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w siedzibie SM „Centrum” przy ul. Łużyckiej 12.