Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Rok 2015

Plan  remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu na 2015r.  

 

Lp
Lokalizacja
budynku
Naliczenia na fundusz remontowy /na rok/
Wartość
robót
Wyszczególnienie robót
Ilość robót
  2.   3. 4.
1
Łużycka 2
     
   
19.762,20
---------------
 
2
Łużycka 3
 
20.000,00
Wymiana skręcanej instalacji gazowej w piwnicy na spawaną wraz z wstawieniem zaworów podpionowych
 
 
19.762,20
20.000,00
 
3
Łużycka 13
 
10.000,00
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
 
 
23.505,12
10.000,00
 
4
Łużycka 15
 
 
 
 
 
23.505,12
--------------
 
5
Wrocławska 63a
     
 
 
14.816,45
--------------
 
6
Wrocławska 41
 
15.000,00
210.000,00
30.000,00
 
60.000,00
Naprawa częściowa konstrukcji balkonów
Odnowienie elewacji- ściany osłonowe
Wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych- 2szt.
Przebudowa wejścia do budynku
   
67.525,92
315.000,00
 
7
Przemysłowa 22-26
 
 
 
 
 
31.870,66
---------------
 
8
Łużycka 2a
 
150.000,00
 
10.000,00
Modernizacja dźwigu osobowego- 1szt./ prawy//dźwig o nr rej.3109009134/
Remont chodnika biegnącego od ul. Łużyckiej 2a do ul. Wrocławskiej 59- 39m2
 
 
37.845,36
160.000,00
 
9
Wrocławska 57
 
30.000,00
 
Wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych – 2szt.
 
 
48.389,04
30.000,00
 
10
Wrocławska 55
 
30.000,00
 
30.000,00
Wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych – 2szt.
Wymiana napędu głównego /dźwig o nr. rej. 3109000723/
 
 
48.520,08
60.000,00
 
11
Wrocławska 53
 
100.000,00
30.000,00
Naprawa tynku na elewacji
Wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych -2szt
 
 
48.884,81
130.000,00
 
12
Wrocławska 51
 
30.000,00
Wymiana pionów wodociągowych i kanalizacyjnych -2szt.
 
 
67.790,40
30.000,00
 
13
Wrocławska 59
 
20.000,00
Remont chodnika biegnącego od
ul. Łużyckiej 2a do ul.Wrocławskiej 59-78m2
 
 
33.857,28
20.000,00
 
14
Wrocławska 68
 
200.000,00
Remont balkonów – 55szt
 
 
46.305,96
200.000,00
 
15
Wallisa 2
 
------------
 
 
 
54.458,64
----------
 
16
Wrocławska 47
 
100.000,00
Naprawa elewacji wraz z naprawą gzymsu
 
 
27.506,16
100.000,00
 
17
Wrocławska 45
 
15.000,00
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
 
 
34.380,00
15.000,00
 
18
Wrocławska 96
 
18.720,00
Remont chodnika i opaski wokół budynku- 104m2
 
 
16.076,16
18.720,00
 
19
Wrocławska 98
 
12.960,00
15.000,00
Remont chodnika-72m2
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
 
 
15.710,40
27.960,00
 
20
Wrocławska 100
 
 
 
 
 
18.545,76
-------------
 
21
Wrocławska 102
 
 
 
 
 
27.820,80
------------------
 
22
Pułaskiego 84-88
 
 
 
 
 
28.468,80
---------------
 
23
Pułaskiego 78-82
 
 
 
 
 
29.313,65
--------------
 
24
Pułaskiego 60-66
 
 
 
 
 
47.430,00
------------
 
25
Wrocławska 56 abc
 
 
 
 
 
27.127,20
---------------
 
26
Wrocławska 54 abc
 
 
 
 
 
20.345,40
------------
 
27
Didura 2-4
 
5.000,00
 
 
10.000,00
 
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
Częściowe malowanie ścian klatek schodowych po wymianie instalacji elektrycznej
 
 
19.333,80
15.000,00
 
28
Didura 1-3
 
 
 
 
 
28.749,60
------------
 
29
Łużycka 6
 
10.000,00
152.000,00
Wykonanie zaleceń p.poż.-opracowanie dokumentacji
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych – 8szt.
 
 
106.743,84
162.000,00
 
30
Łużycka 10
 
30.00,00
 
10.000,00
 
 
152.000,00
Wymiana napędu głównego /dźwig przy zsypie/
Wykonanie zaleceń p.poż.- opracowanie dokumentacji
Wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych – 8szt.
 
 
121.992,96
192.000,00
 
31
Konstytucji 90 gh
 
150.000,00
 
40.000,00
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją techniczną
Izolacja stropów nad piwnicami
 
 
26.287,20
190.000,00
 
32
Aleja Legionów
24-30
 
 
 
 
 
35.512,56
----------------
 
33
Tarnogórska 4efg
 
59.000,00
Remont instalacji elektrycznej- 3kl.
 
 
29.364,48
59.000,00
 
34
Strzelców Byt.27ab
 
50.000,00
Naprawa konstrukcji żelbetowej
 
 
41.314,32
50.000,00
 
35
Strzelców Bytomskich 4
 
10.000,00
Wykonanie zaleceń p.poż.
 
 
52.049,76
10.000,00
 
36
Strzelców Bytomskich 6
 
 
 
 
 
52.447,92
--------------
 
37
Strzelców Bytomskich 9
 
20.000,00
Remont ogrodzenia działki od strony torów
 
 
93.069,60
20.000,00
 
38
Powstańców Warsz. 28ab
 
 
 
 
 
18.867,96
----------------
 
36
Kolejowa 27
 
 
 
 
 
67.253,76
---------------
 
40
Kolejowa 29
 
 
 
 
 
68.985,84
---------------
 
41
Kolejowa 31
 
 
 
 
 
69.051,86
------------
 
42
Kolejowa 33
 
 
 
 
 
69.004,32
----------------
 
43
Karola Miarki 23-27a
 
 
 
 
 
51.292,22
----------------
 
44
Piastów Bytomskich 3-5
 
25.000,00
Remont zjazdów do garaży wbudowanych – 89,50m2
 
 
23.782,90
25.000,00
 
45
Gliwicka 27/29
 
10.000,00
 
5.000,00
Malowanie klatki schodowej- 1kl
Wymiana drzwi do komory filtracyjno-wentylacyjnej w piwnicy-1szt.
 
 
6.816,00
15.000,00
 
46
Rynek 5
 
 
 
 
 
19.128,96
----------------
 
47
Strażacka 8
 
20.000,00
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
 
 
39.499,06
20.000,00
 
48
Nawrota 34,36,38
 
 
 
 
 
27.806,40
----------------
 
49
Smolenia 10
 
 
 
 
 
19.444,80
--------------
 
50
Prusa 48
 
148.580,00
Remont nawierzchni podwórka wraz z chodnikami-1292m2 oraz wyk. kanalizacji deszczowej
 
 
 
 
 
Piekarska 60/64
 
148.580,00
 
Remont nawierzchni podwórka ,wyk opaski wokół budynku- 1292m2 oraz wyk. kanalizacji deszczowej
 
 
 
 
RAZEM Prusa 48, Piekarska 60/64
55.891,20
297.160,00
 
51
Grottgera 20b
 
 
 
 
 
13.063,68
--------------
 
52
Grottgera 22ab
 
 
 
 
 
 
-----------
 
 
Piekarska 89
 
 
 
 
 
 
---------
 
 
RAZEM Grottgera 22ab – Piekarska 89
63.096,00
----------------
 
53
Kraszewskiego 19-21
 
-------------
 
 
 
43.483,20
 
 
54
Kraszewskiego 23
 
 
 
 
 
15.883,20
-----------
 
55
Fałata 45
 
 
 
 
 
15.494,40
--------------
 
56
Fałata 43
 
6.480,00
 
Remont wejścia do budynku wraz z chodnikami- 36m2
 
 
 
19.468,80
6.480,00
 
57
Woźniaka 65-67
 
 
10.000,00
Miejscowa naprawa tynków i czap na kominach
 
 
13.923,94
10.000,00
 
 
RAZEM
2.207.628,11
2.208.320,00
 

 

Plan remontów mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum" na rok 2015

 

 

L.p.
Lokalizacja
Planowana wartość robót
Wyszczególnienie robót.
 
1.
Zasoby Spółdzielni
100.000,00
30.000,00
 
142.000,00
96.000,00
 
15.000,00
Bieżąca naprawa dróg
Bieżąca naprawa hydroforów i budynków hydroforowni
Wymiana wodomierzy w mieszkaniach na wodomierze radiowe – 1420szt.
Remont drogi osiedlowej pomiędzy budynkami ul. Łużycka 2a, 2, ul.Wrocławska 59 – 300m2
Wykonanie ogrodzenia działki / ul.Gliwicka 27/29 od strony ul.Józefczaka/- 16mb
 
 
383.000,00
 

 

 

 

Bytom, dn. 17.11.2014r.