Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Rok 2016

Projekt planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu na 2016r.

L.p.

Lokalizacja

budynku

Naliczenia na fundusz remontowy /na rok/

Wartość

robot

Wyszczególnienie robot

Ilość robót

1

2

 

3

4

1.

Łużycka 2

 

 

 

 

 

19.762,20

--------------

 

2.

Łużycka 3

 

 

 

 

 

19.762,20

-----------------

 

3.

Łużycka 13

 

 

 

 

 

23.505,12

------------------

 

4.

Łużycka 15

 

 

 

 

 

23.505,12

---------------

 

5.

Wrocławska 63a

 

 

 

 

 

14.816,45

--------------

 

6.

Wrocławska 41

 

60.000,00

 

Wymiana kabiny dźwigu osobowego i drzwi szybowych

 

 

67.525,92

60.000,00

 

7.

Przemysłowa 22-26

 

 

 

 

 

31.870,66

-----------------

 

8.

Łużycka 2a

 

 

 

 

 

37.845,36

--------------

 

9

Wrocławska 57

 

70.000,00

Malowanie klatki schodowej

 

 

48.389,04

70.000,00

 

10.

Wrocławska 55

 

 

 

 

 

48.520,08

---------

 

11.

Wrocławska 53

 

25.000,00

Wymiana reduktora napędu głównego

 

 

48.884,81

25.000,00

 

12.

Wrocławska 51

 

 

 

 

 

67.790,40

--------------

 

13.

Wrocławska 59

 

 

 

 

 

33.857,28

-----------------

 

14.

Wrocławska 68

 

 

 

 

 

46.305,96

----------------

 

15.

Wallisa 2

 

351.000,00

Remont balkonów – 55szt.

 

 

54.458,64

351.000,00

 

16.

Wrocławska 47

 

 

 

 

 

27.506,16

---------------

 

17.

Wrocławska 45

 

 

 

 

 

34.380,00

-----------------

 

18.

Wrocławska 96

 

 

 

 

 

16.076,16

------------------

 

19.

Wrocławska 98

 

 

 

 

 

15.710,40

---------------

 

20.

Wrocławska 100

 

10.000,00

Częściowa naprawa tynków na kominach

 

 

18.545,76

10.000,00

 

21.

Wrocławska 102

 

 

 

 

 

27.820,80

------------

 

22.

Pułaskiego 84-88

 

 

 

 

 

28.468,80

-------------

 

23.

Pułaskiego 78-82

 

 

 

 

 

29.313,65

-------------

 

24.

Pułaskiego 60-66

 

 

 

 

 

47.430,00

--------------

 

25.

Wrocławska 56 abc

 

15.000,00

Remont podestów przed wejściami oraz obmurowań okienek piwnicznych

 

 

27.127,20

15.000,00

 

26.

Wrocławska 54 abc

 

 

 

 

 

20.345,40

----------------

 

27.

Didura 2-4

 

5.000,00

 

Remont podestów przed wejściami do budynku – 3szt.

 

 

19.333,80

5.000,00

 

28.

Didura 1-3

 

51.500,00

Remont instalacji elektrycznej

 

 

28.749,60

51.500,00

 

29.

Łużycka 6

 

30.000,00

 

395.000,00

9.400,00

Wymiana napędu głównego /dźwig przy zsypie/

Wykonanie zaleceń p.poż.

Remont instalacji odgromowej na dachu

 

 

106.743,84

434.400,00

 

30.

Łużycka 10

 

 

 

 

 

121.992,96

------------

 

31.

Konstytucji 90 gh

 

 

 

 

 

26.287,20

--------------

 

32.

Aleja Legionów

24-30

 

16.000,00

 

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-4 piony/24- pion m1 i 2, 30- pion m.3 i 4/

 

 

35.512,56

16.000,00

 

34.

Tarnogórska 4efg

 

50.000,00

 

Remont schodów wejściowych do budynku wraz z przebudową wiatrołapów

 

 

29.364,48

50.000,00

 

35.

Strzelców Byt.27ab

 

140.000,00

 

57.000,00

Naprawa konstrukcji żelbetowej kl. schodowej 27b

Naprawa elewacji klatki schodowej 27b

 

 

41.314,32

197.000,00

 

36.

Strzelców Bytomskich 4

 

200.000,00

Wykonanie zaleceń p.poż.

 

 

52.049,76

200.000,00

 

37.

Strzelców Bytomskich 6

 

 

 

 

 

52.447,92

-------------

 

38.

Strzelców Bytomskich 9

 

 

 

 

 

93.069,60

-------------

 

39.

Powstańców Warsz. 28ab

 

40.000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-5 pionów

 

 

18.867,96

40.000,00

 

40.

Kolejowa 27

 

60.000,00

 

10.000,00

 

Wymiana reduktora napędu głównego, sterowania

Częściowa naprawa tynków na kominach

 

 

67.253,76

70.000,00

 

41.

Kolejowa 29

 

60.000,00

 

10.000,00

 

Wymiana reduktora napędu głównego, sterowania

Częściowa naprawa tynków na kominach

 

 

68.985,84

70.000,00

 

42.

Kolejowa 31

 

 

 

 

 

69.051,86

------------

 

43.

Kolejowa 33

 

 

 

 

 

69.004,32

-------------

 

44.

Karola Miarki 23-27a

 

 

 

 

 

51.292,22

--------

 

45.

Piastów Bytomskich 3-5

 

 

 

 

 

23.782,90

--------------

 

46.

Gliwicka 27/29

 

 

 

 

 

6.816,00

-----------

 

47.

Rynek 5

 

 

 

 

 

19.128,96

--------------

 

48.

Strażacka 8

 

12.000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-1 pion / pion m.1/

 

 

39.499,06

12.000,00

 

49.

Nawrota 34,36,38

 

40.000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-5 pionów/ 34-pion m.1i 3, 36- pion m.1i 3, 38- pion m.3/

 

 

27.806,40

40.000,00

 

50.

Smolenia 10

 

8.000,00

 

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-1 pion / pion m.2/

 

 

19.444,80

8.000,00

 

51.

Prusa 48

 

25.000,00

 

 

18.000,00

Remont nawierzchni podwórka wraz z chodnikami-1292m2 /dokończenie prac z 2015r./

Dostawa i montaż obudów śmietnikowych

 

 

 

43.000,00

 

 

Piekarska 60/64

 

25.000,00

 

 

18.000,00

Remont nawierzchni podwórka wraz z chodnikami-1292m2/ dokończenie prac z 2015r./

Dostawa i montaż obudów śmietnikowych

 

 

 

43.000,00

 

 

RAZEM Prusa 48, Piekarska 60/64

55.891,20

86.000,00

 

52.

Grottgera 20b

 

150.000,00

100.000,00

Remont balkonów- 16szt.

Naprawa elewacji

 

 

13.063,68

250.000,00

 

53.

Grottgera 22ab

 

 

 

 

 

 

------------

 

 

Piekarska 89

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

RAZEM Grottgera 22ab – Piekarska 89

63.096,00

-------------

 

54.

Kraszewskiego 19-21

 

 

 

 

 

43.483,20

------------

 

55.

Kraszewskiego 23

 

 

 

 

 

15.883,20

------------

 

56.

Fałata 45

 

40.000,00

 

10.000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-5 pionów

Częściowa naprawa tynków na kominach

 

 

15.494,40

50.000,00

 

57.

Fałata 43

 

40.000,00

Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych kuchennych-5 pionów

 

 

 

19.468,80

40.000,00

 

58.

Woźniaka 65-67

 

 

5.000,00

Wykonanie utwardzenia pod śmietnik

 

 

13.923,94

5.000,00

 

 

 

RAZEM

2.207.628,11

2.155.900,00

 

 

Bytom, dn. 08.02.2016r. 


 

Projekt planu remontów mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” na 2016r.

L.p.

Lokalizacja

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót.

 

1.

Zasoby Spółdzielni

100.000,00

10.000,00

 

15.000,00

 

75.000,00

 

 

253.200,00

 

40.000,00

 

 

Bieżąca naprawa dróg

Bieżąca naprawa hydroforów i budynków hydroforowni

Rozbudowa studni wodomierzowej – ul. Łużycka

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Łużycką 4c – ul. Wrocławska 59- ul. Łużycką 6

Remont drogi osiedlowej – ul.Wrocławska 59-47 – 1266m2

Wymiana hydroforów na hydrofory o większej wydajności – ul.Strażacka 8, ul.Wallisa

 

 

493.200,00

 

 

Bytom, dn.08.02.2016


 

Projekt planu prac termomodernizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu na 2016r. sporządzony na dzień 08.02.2016r.

L.p.

Lokalizacja

budynku

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót

Ilość robót

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Wallisa 2

840.000,00

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku- 2319m2

 

 

 

840.000,00

 

 

2.

Konstytucji 90g,h

41.000,00

Docieplenie stropu piwnic- 303m2

 

 

 

41.000,00

 

 

 

RAZEM

881.000,00

 

 

 


Projekt planu remontów i modernizacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”

- pawilony handlowo- usługowe na 2016r. 

L.p.

Lokalizacja

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót

Ilość robót

1.

Piłsudskiego 2a

 

 

 

 

--------------

 

2.

Konstytucji 93a

 

 

 

 

-------------

 

3.

Łużycka 12

100.000,00

 

 

95.000,00

Remont nawierzchni ciągu pieszego – podcienia + teren od strony budynku przy ul.Wrocławskiej 57

Dostosowanie dźwigu towarowego do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

195.000,00

 

4.

Łużycka 8

 

 

 

 

-------

 

5.

Łużycka 4b,c

 

 

 

 

--------

 

 

RAZEM

195.000,00

 

Bytom, dn. 08.02.2016r.