Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Rok 2017

Projekt planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu na 2017r.

 

L.p.

Lokalizacja

budynku

Naliczenia na fundusz remontowy /na rok/

Wartość

robot

Wyszczególnienie robot

Ilość robót

1

2

 

3

4

1.

Łużycka 2

 

 

 

 

 

19.762,20

---------------

 

2.

Łużycka 3

 

 

 

 

 

19.762,20

---------------

 

3.

Łużycka 13

 

 

 

 

 

23.505,12

---------------

 

4.

Łużycka 15

 

180.000,00

 

Naprawa elewacji, usunięcie zazielenienia , wykonanie nawiewów pod oknami

 

 

23.505,12

180.000,00

 

5.

Wrocławska 63a

 

 

 

 

 

14.816,45

-------------

 

6.

Wrocławska 41

 

 

 

 

 

67.525,92

------------

 

7.

Przemysłowa 22-26

 

 

 

 

 

31.870,66

-----------

 

8.

Łużycka 2a

 

60.000,00

 

 

Wymiana sterowania napędu głównego dźwigu-dźwig nr 6621

 

 

 

37.845,36

60.000,00

 

9

Wrocławska 57

 

 

 

 

 

48.389,04

-----------

 

10.

Wrocławska 55

 

 

 

 

 

48.520,08

-----------

 

11.

Wrocławska 53

 

 

 

 

 

48.884,81

--------------

 

12.

Wrocławska 51

 

 

 

 

 

67.790,40

 

 

13.

Wrocławska 59

 

-------------

 

 

 

33.857,28

 

 

14.

Wrocławska 68

 

75.000,00

 

Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych-5szt. i wodnych -5 szt.

 

 

46.305,96

75.000,00

 

15.

Wallisa 2

 

46.000,00

 

Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych – 3szt.i wodnych -3 szt.

 

 

54.458,64

46.000,00

 

16.

Wrocławska 47

 

 

 

 

 

27.506,16

---------------

 

17.

Wrocławska 45

 

6.600,00

Remont podestów wejściowych do budynku-3szt.

 

 

34.380,00

6.600,00

 

18.

Wrocławska 96

 

 

 

 

 

16.076,16

----------

 

19.

Wrocławska 98

 

 

 

 

 

15.710,40

--------------

 

20.

Wrocławska 100

 

 

 

 

 

18.545,76

---------------

 

21.

Wrocławska 102

 

 

 

 

 

27.820,80

-------------

 

22.

Pułaskiego 84-88

 

10.000,00

 

Naprawa tynku i czap na kominach

 

 

28.468,80

10.000,00

 

23.

Pułaskiego 78-82

 

10.000,00

Naprawa tynku i czap na kominach

 

 

29.313,65

10.000,00

 

24.

Pułaskiego 60-66

 

 

 

 

 

47.430,00

------------

 

25.

Wrocławska 56 abc

 

 

 

 

 

27.127,20

-----------

 

26.

Wrocławska 54 abc

 

 

 

 

 

20.345,40

-------------

 

27.

Didura 2-4

 

 

 

 

 

19.333,80

--- --------

 

28.

Didura 1-3

 

22.400,00

Naprawa tynków i czap na kominach

 

 

28.749,60

22.400,00

 

29.

Łużycka 6

 

200.000,00

 

 

21.000,00

 

49.000,00

 

9.400,00

64.000,00

 

90.000,00

Malowanie klatki schodowej, piwnic i strychów wraz z robotami towarzyszącymi

Wymiana okien w pomieszczeniach strychowych

Montaż klap oddymiających wraz z instalacją

Remont instalacji odgromowej na dachu

Wymiana klap w pomieszczeniach zsypów -16szt.

Wymiana sterowania dźwigów osobowych -3szt.

 

 

106.743,84

433.400,00

 

30.

Łużycka 10

 

 

 

 

 

121.992,96

--------------

 

31.

Konstytucji 90 gh

 

 

 

 

 

26.287,20

------------

 

32.

Aleja Legionów

24-30

 

12.000,00

 

Wymiana rynien – 130m

 

 

 

35.512,56

12.000,00

 

34.

Tarnogórska 4efg

 

85.000,00

70.000,00

 

Remont balkonów- 33szt.

Remont schodów wejściowych do budynku wraz z przebudową wiatrołapów

 

 

29.364,48

155.000,00

 

35.

Strzelców Byt.27ab

 

170.000,00

Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi- kl.27

 

 

41.314,32

170.000,00

 

36.

Strzelców Bytomskich 4

 

 

 

 

 

52.049,76

-----------

 

37.

Strzelców Bytomskich 6

 

 

 

 

 

52.447,92

------------

 

38.

Strzelców Bytomskich 9

 

 

 

 

 

93.069,60

-------------

 

39.

Powstańców Warsz. 28ab

 

 

 

 

 

18.867,96

------------

 

40.

Kolejowa 27

 

 

 

 

 

67.253,76

-------------

 

41.

Kolejowa 29

 

100.000,00

10.000,00

5.000,00

Naprawa konstrukcji balkonów-100szt.

Naprawa tynków na części kominów

Remont posadzki podestu przed wejściem do budynku.

 

 

68.985,84

115.000,00

 

42.

Kolejowa 31

 

100.000,00

 

Naprawa konstrukcji balkonów-100szt.

 

 

 

69.051,86

100.000,00

 

43.

Kolejowa 33

 

 

 

 

 

69.004,32

--------------

 

44.

Karola Miarki 23-27a

 

100.000,00

15.000,00

25.000,00

 

 

Remont nawierzchni podwórka-340m2

Montaż bramy wjazdowej na podwórko

Remont schodów wejściowych do budynku wraz z balustradami

 

 

51.292,22

140.000,00

 

45.

Piastów Bytomskich 3-5

 

 

 

 

 

23.782,90

------------

 

46.

Gliwicka 27/29

 

 

 

 

 

6.816,00

-----------

 

47.

Rynek 5

 

32.000,00

Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych- 4szt. i wodnych -4 szt.

 

 

19.128,96

32.000,00

 

48.

Strażacka 8

 

 

 

 

 

39.499,06

--- ---------

 

49.

Nawrota 34,36,38

 

 

 

 

 

27.806,40

------------

 

50.

Smolenia 10

 

10.800,00

 

12.000,00

 

10.000,00

30.000,00

Wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicy- 27szt.

Malowanie klatki schodowej, piwnic i strychów

Naprawa posadzki w piwnicach

Remont instalacji elektrycznej

 

 

19.444,80

62.800,00

 

51.

Prusa 48

 

48.000,00

 

 

Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych – 6szt.i wodnych -6 szt.

 

 

 

 

48.000,00

 

 

Piekarska 60/64

 

48.000,00

 

 

Wymiana pionów kuchennych kanalizacyjnych- 6szt i wodnych -6 szt.

 

 

 

 

48.000,00

 

 

RAZEM Prusa 48, Piekarska 60/64

55.891,20

96.000,00

 

52.

Grottgera 20b

 

150.000,00

20.000,00

 

300.000,00

Remont balkonów- 16szt.

Likwidacja pomieszczenia po byłym składzie opału

Naprawa elewacji wraz z dociepleniem

 

 

13.063,68

470.000,00

 

53.

Grottgera 22ab

 

5.000,00

 

Naprawa tynku wodoszczelnego w piwnicy

 

 

 

5.000,00

 

 

Piekarska 89

 

 

 

 

 

 

-------------

 

 

RAZEM Grottgera 22ab – Piekarska 89

63.096,00

5.000,00

 

54.

Kraszewskiego 19-21

 

 

 

 

 

43.483,20

------------

 

55.

Kraszewskiego 23

 

 

 

 

 

15.883,20

------------

 

56.

Fałata 45

 

 

 

 

 

15.494,40

-----------

 

57.

Fałata 43

 

 

 

 

 

19.468,80

--- ---------

 

58.

Woźniaka 65-67

 

 

 

 

 

 

13.923,94

------------

 

 

 

RAZEM

2.207.628,11

2.201.200,00

 

Bytom, dn. 21.11.2016r.

 


Projekt planu remontów mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”

na 2017r.

L.p.

Lokalizacja

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót.

 

1.

Zasoby Spółdzielni

100.000,00

10.000,00

 

29.000,00

 

254.000,00

 

40.000,00

 

 

81.720,00

Bieżąca naprawa dróg

Bieżąca naprawa hydroforów i budynków hydroforowni

Rozbudowa studni wodomierzowej – ul. Łużycka

Remont drogi osiedlowej – ul.Wrocławska 47- 41b-41

Wymiana hydroforów na hydrofory o większej wydajności – ul.Strażacka 8, ul.Wallisa

Wymiana wodomierzy – 681szt. /ul.Kolejowa 27,29,31,33, ul.Wrocławska 98/

 

 

 

514.720,00

 

Bytom, dn.21.11.2016


Projekt planu prac termomodernizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu na 2017r. sporządzony na dzień 21.11.2016r.

 

L.p.

Lokalizacja

budynku

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót

Ilość robót

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Tarnogórska 4e,f,g

954.894,33

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku -2183,46m2

 

 

RAZEM

954.894,33

 

 

Bytom, 21.11.2016


 

Projekt planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”

- pawilony handlowo- usługowe na 2017r.

L.p.

Lokalizacja

Planowana wartość robót

Wyszczególnienie robót

Ilość robót

1.

Piłsudskiego 2a

129.500,00

Remont chodnika od strony wejść do sklepów- 471m2

 

 

129.500,00

 

2.

Konstytucji 93a

10.000,00

5.000,00

Remont konstrukcji rampy

Naprawa konstrukcji tarasu

 

 

15.000,00

 

3.

Łużycka 12

20.000,00

 

 

Remont nawierzchni chodnika od strony budynku przy ul. Wrocławskiej 43-żłobek, przedszkole- 60m2

 

 

20.000,00

 

4.

Łużycka 8

 

 

 

 

---------------

 

5.

Łużycka 4b,c

 

 

 

 

--------

 

 

RAZEM

164.500,00

 

Bytom, dn. 21.11.2016r.