Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Rok 2020

PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" W BYTOMIU NA 2020r.

WYCIĄG

L.p. Lokalizacja budynku Naliczenie na fundusz remontowy /na rok/ Wyszczególnienie robót planowanych Ilość Całkowita wartość prac w zł.
1. Łużycka 2   Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    23714,64     4300
2. Łużycka 3        
    23714,64     0
3. Łużycka 13   Remont balkonów wraz z wymianą balustrad oraz montażem daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji  18szt.+6szt.  
    39175,2     235000
4. Łużycka 15        
    39175,2     0
5. Wrocławska 45   Remont instalacji odgromowej    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    38964     12700
6. Wrocławska 41   Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 10 szt.  
      Wymiana dźwigu osobowego na nowy 1 szt.  
      Wymiana zaworów podpionowych c.o. wraz z montażem zaworów regulacyjnych    
      Opracowanie projektu technicznego wymiany istniejącego docieplenia ścian szczytowych    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    57879,36     460700
7. Wrocławska 47   Miejscowe naprawy tynku na kominach     
      Remont instalacji odgromowej    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    38967,06
    18700
8. Wrocławska 96   Remont balkonów wraz z wymianą balustrad oraz montażem daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji  20szt .+8szt.  
    20095,2     140000
9. Wrocławska 98   Remont balkonów wraz z wymianą balustrad oraz montażem daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji 20szt +8szt.  
    14401,2     140000
10. Wrocławska 100        
    26273,16     0
11. Wrocławska 102   Naprawa instalacji odgromowej    
    34776     10000
12. Wrocławska 51   Wymiana zaworów podpionowych c.o. wraz z montażem zaworów regulacyjnych    
      Utwardzenie terenu pod parking  483m2  
      Udział w remoncie drogi osiedlowej
 320m2  
    50842,8     131300
13. Wrocławska 53   Wymiana zaworów podpionowych c.o. wraz z montażem zaworów regulacyjnych    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
      Zabudowa wyłącznika p.poż.    
      Montaż pochylni dla niepełnosprawnych    
    52376,64     107600
14. Wrocławska 55   Wymiana zaworów podpionowych c.o. wraz z montażem zaworów regulacyjnych    
      Wymiana dźwigu osobowego na nowy  1 szt.  
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    41588,64     211600
15. Wrocławska 57   Wymiana zaworów podpionowych c.o. wraz z montażem zaworów regulacyjnych     
      Remont nawierzchni  parkingu i chodników 538m2  
      Remont instalacji odgromowej    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    62214,48     157900
16. Wrocławska 59   Malowanie klatek schodowych i piwnic   4 kl.  
      Udział w remoncie drogi osiedlowej 320m2  
    28214,4     109500
17. Wrocławska 63a   Remont drogi dojazdowej z trylinki , wykonanie nowych miejsc parkingowych  310m2   
    18520,56     150000
18. Przemysłowa 22-26   Likwidacja zsypu na węgiel  oraz komina zewnętrznego  po byłej kotłowni  3 kl.   
      Malowanie klatek schodowych i piwnic wraz z wymianą okienek piwnicznych    
    34527     198000
19. Wrocławska 54abc   Wymiana okien na klatkach schodowych, piwnicach i strychach.  71 szt.   
      Wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku  4 szt.  
    21701,76     49000
20. Wrocławska 56abc   Wymiana okien na klatkach schodowych , piwnicach i strychach.  47 szt.   
      Wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku    
    33909     39000
21. Didura 1-3        
    35937     0
22. Didura 2-4   Wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku   4 szt.  
    19333,8     20000
23. Aleja Legionów 24-30   Malowanie klatek schodowych, strychów i piwnic  4 kl.   
    44390,76     100000
24. Strzelców Bytomskich 4        
    41222,4    
0
25. Strzelców Bytomskich 6   Remont instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia części wspólnych na oświetlenie LED    
    44955,36     25000
26. Strzelców Bytomskich 9   Remont instalacji odgromowej     
    93069,6     15000
27. Piastów Bytomskich 3-5   Malowanie klatek schodowych, piwnic i strychów    
      Naprawa instalacji odgromowej    
      Naprawa konstrukcji stropu w pomieszczeniu po składzie opału    
      Wymiana oświetlenia części wspólnych na oświedlenie LED    
    23782,9     81000
28. Strażacka 8   Udział w montażu bramy wjazdowej wraz z przełożeniem domofonu    
      Remont instalacji odgromowej    
    39499,06     32000
29. Rynek 5   Udział w montażu bramy wjazdowej wraz z przełożeniem domofonu     
    19128,96     13000
30. Gliwicka 27-29        
    8520     0
31. Powstańców Warszawskich 28ab        
    18867,96     0
32. Kolejowa 27   Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 10 szt.  
    55244,16     220000
33. Kolejowa 29   Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych 10 szt.  
      Wymiana dźwigu osobowego na nowy 1 szt.  
      Montaż wyłącznika p.poż.    
    83768,52     405000
34. Kolejowa 31   Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych  10 szt.  
      Montaż wyłącznika p.poż.
   
      Wymiana dźwigu osobowego na nowy    
    83848,69     405000
35. Kolejowa 33   Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych    
      Montaż wyłącznika p.poż.    
      Remont instalacji odgromowej     
    83790,96     231000
36. Karola Miarki 23-27a        
    64115,28     0
37. Łużycka 2a   Naprawa kominów ponad dachem    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej    
      Remont instalacji odgromowej na dachu    
    35142,12     21700
38. Pułaskiego 60-66        
    47430     0
39. Pułaskiego 78-82   Naprawa instalacji odgromowej- zwody pionowe     
      Wymiana oświetlenia części wspólnych na oświedlenie LED 3 kl.  
      Malowanie klatek schodowych 3 kl.  
   

26870,84

    130000
40. Pułaskiego 84-88   Wymiana oświetlenia części wspólnych na oświedlenie LED  3 kl.  
    40330,8     45000
41. Wrocławska 68        
    54477,6     0
42. Wallisa 2        
    54458,64     0
43. Konstytucji 90gh   Naprawa tynków na kominach    
    26287,2     7000
44. Prusa 48 - Piekarska 60-64        
    69864     0
45. Grottgera 22 - Piekarska 89   Malowanie klatek schodowych, piwnic i strychów wraz z wymiana okien w piwnicach i strychach 4 kl.  
    69405,6     110000
46. Kraszewskiego 19-21        
    43483,2     0
47. Kraszewskiego 23        
    19854     0
48. Nawrota 34-38        
    34758     0
  Woźniaka 65-67   Docieplenie stropu piwnic  255 m2  
    17404,92     41000
50. Fałata 43   Remont instalacji odgromowej - zwody pionowe    
      Remont placyku gospodarczego    
    19468,8     15000
51. Fałata 45   Wykonanie oświetlenia zewnętrznego- montaż lampy wolnostojącej  1 szt.   
      Remont chodnika 95m2  
    19368     21000
52. Smolenia 10        
    29167,2     0
53. Łużycka 10   Wykonanie zaleceń p.poż.    
      Wymiana lin nośnych dźwigów osobowych    
      Remont instalacji odgromowej    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej    
    121992,96     564000
54. Łużycka 6   Wykonanie instalacji domofonowej zintegrowanej z instalacją oddymiania    
      Malowanie części wspónych wraz z wymianą okien na strychach    
      Udział w remoncie drogi osiedlowej    
    144866,64     306000
55. Grottgera 20b        
    26127,36     0
56. Tarnogórska 4efg        
    73411,2     0
57. Strzelców Bytomskich 27ab        
    72748,5     0
58. Zasoby Spółdzielni   Roboty awaryjne    
          150000
    2507420,63     5133000

Bytom, dn. 12.11.2019