Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Skład organów samorządowych

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM":

 

Czajkowski Andrzej

Giczewski Dariusz

Kokot Aniela - Sekretarz Rady

Kostek Andrzej -  Przewodniczący Rady

Kucharski Krzysztof

Nidecki Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Rady

Płowucha Kinga

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM"

mgr Jadwiga Gierczak-Szczepańczyk - Prezes Zarządu

mgr inż. Jolanta Dajnowska - Zastępca Prezesa Zarządu