Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
PT Mieszkańcy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”   wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańców informuje, że z  dniem 15 czerwca 2020r. przywraca  bezpośrednią obsługę mieszkańców, przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz wymaganego dystansu fizycznego, tj .:

  • wejście do budynku,  a także poruszanie  się wewnątrz budynku  jest możliwe tylko w maseczkach,
  • przed wejściem prosimy o dezynfekcję rąk  lub użycie rękawiczek jednorazowych które należy również  zdezynfekować  – przy wejściu do biur Zarządu umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekującym,
  • w biurach poza pracownikami może przebywać tylko jedna osoba,
  • zachowanie odpowiedniej odległości tj. minimum 2 mb. również w trakcie oczekiwania na załatwianie sprawy,
  • prosimy także aby korzystać z własnych długopisów.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni w dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu telefonicznego ze Spółdzielnią oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej ( sekretariat@smcentrum.bytom.pl)  i drogą pocztową.

Uwaga! Przy wejściu do  siedziby  Spółdzielni   wystawiona  jest skrzynka  ( w kolorze brązowym ) na korespondencję, która nie wymaga bezpośredniej obsługi. Prosimy, aby wszystkie dokumenty składane do skrzynki podawczej były umieszczone w zaklejonej i opisanej kopercie.