Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Zmiana zasad funkcjonowania Stałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Bytomiu przy ul. Jana Pawła II 10. Do ustawionych tam kontenerów bytomianie mogą przynosić m.in. stare meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz zużyte baterie i akumulatory. Do punktu można też przywozić posortowane odpady typu papier, szkło lub zbierane łącznie metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.
Godziny otwarcia:
- poniedziałek: nieczynne;
- wtorek – piątek: 14.00 – 18.00;
- sobota: 9.00 – 13.00;
- niedziela: nieczynne.
W godzinach otwarcia PSZOK czynny jest nr. tel.: 668 645 417. Więcej informacji dotyczących PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu: 32/ 28 36 317; 32/ 28 36 318; 32/ 28 36 319 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu) oraz dodatkowo pod numerem telefonu 32/ 39 67 132 (w godzinach pracy BPK Sp. z o.o.).
Więcej informacji na stronie: https://www.bytom.pl/punkt-zbiorki-odpadow-na-nowych-zasadach.