Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Zrezygnuj z książeczki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”  ponawia prośbę do mieszkańców którzy dokonują płatności w formie przelewów bankowych i nie korzystają z książeczek opłat , a dotychczas nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z papierowej książeczki, o złożenie druku rezygnacji, co znacznie wpłynie na zmniejszenie ponoszonych kosztów z ich wydrukowaniem i dostarczeniem do mieszkańców .

Druk rezygnacji dostępny jest w zakładce "Druki do pobrania" => pobierz WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DRUKU KSIĄŻECZKI CZYNSZOWEJ"

Wypełniony druk można złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”  w Bytomiu przy   ul. Łużyckiej, 12 pokój 101 .

Na składane oświadczenia oczekujemy do dnia 15 listopada 2019r.