Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Centrum

 

41-902 Bytom,
ul. Łużycka 12

 

Godziny pracy:

  • w poniedziałki - od godz. 7.00 - 17.00
  • od wtorku do czwartku - od godz. 7.00 - 15.00
  • piątek : od 7.00 - 13.00

 

 

Konto bankowe:

PKO BP SA O/Bytom nr: 07 1020 2368 0000 2602 0021 8875

 

smcentrum@smcentrum.bytom.pl


Sekretariat:

tel. 032 281-33-48

Administracja:

tel. 032 281-75-23

Pogotowie awaryjne
(zgłaszanie usterek)
tel. 032 281-33-55

po godzinach pracy Spółdzielni


 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe
tel.: 999
Straż pożarna
tel.: 998

Policja
tel.: 997

Straż miejska
tel.: 986

Zgłaszanie awarii na sieciach zewnetrznych

Pogotowie wodociągowe:
tel. 994

Pogotowie energetyczne:
tel. 991