Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
Przyjęcia stron przez Zarząd Spółdzielni

Zarząd przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach od 15-tej do 16-tej .