Centrala TEL.: 32 281 33 48
Centrala TEL.: 32 281 75 23
Dział Techniczny TEL.: 32 388 08 55
Dział Techniczny TEL.: 32 283 64 99
Administracja TEL.: 32 283 64 98
Pogotowie awaryjne TEL.: 32 281 33 55
RODO

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Bytomiu przedstawia informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych poszczególnych grup podmiotów.

Klauzule informacyjne 

 

 Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Bytomiu